Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

I høve § 5-1 i Arkivforskrifta skal alle arkiv som ikkje lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) avleverast til arkivdepot. Riksarkivaren har utarbeidd normalinstruks, iverksett 01.06.02, som spesifiserer krav til avlevering og tilbakelån.

Sykkylven kommune er medlem av IKA Møre og Romsdal og avleverer eldre arkiv dit.

Laster...