Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Plan for ordning og avlevering

 

 

Kartlegging av arkivseriar vi har ståande i arkivboksar og arkivskap

Saksarkiv

Arkivskapar/serie

Ordna

Status og framdrift

Plan for utføring

Avlevere

Sykkylven skulekontor

 

Saksarkiv 1958 – 1991

 

K-kodar

Nei

Må ordnast og listeførast

2017

2017

Sykkylven skulekontor

 

Saksarkiv 1992-2004

 

K-kodar

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2018

2018

Rådmannskontoret

 

Saksarkiv 1992 – 1995

 

Arkivnøkkel

Nei

Må ordnast og listeførast

2018

2018

Rådmannskontoret

 

Saksarkiv 1992 – 1995

 

Arkivnøkkel

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2018

2018

Rådmannskontoret

 

Saksarkiv 1996 – 1999

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2019

2019

Rådmannskontoret

 

Saksarkiv 2000 – 2004

 

Arkivnøkkel

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2019

2019

Rådmannskontoret

 

Saksarkiv 2000 – 2004

 

K – kodar

 

 

Må ordnast og listeførast

2020

2020

Helse og sosialetaten

 

Saksarkiv 1992 – 2004

 

K – kodar

 

 

 

 

 

JA

I boksar med etikettar – manglar liste

 

2015

Avlevert 2016

Sjå ephorte sak 16/1349

Planavdeling – Teknisk

 

Saksarkiv 1995 – 2004

 

K-kodar

Nei

I boksar – arkiv 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Saksarkiv ? – 2004

 

K-kodar

 

 

Nei

I boksar – arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Kulturstyret

 

Saksarkiv 1984 – 1991

 

Nei

Må ordnast og listeførast

 

 

Teknisk etat

 

Byggsaksarkiv

…. – d.d

Nei

Arkivskap på arkivrom 2

Fellestenestene

 

Digitalisering?

 

 

 

Teknisk etat

 

Oppmålingsarkiv

 

…. – d.d

Nei

Arkivskap på arkivrom 2

Fellestenestene

 

Digitalisering?

 

 

Kulturkontoret

 

Saksarkiv 1985-2006

Nei

Arkivskap og arkivbokar på kulturhuset

 

 

Møtebøker

 

 

 

 

Rådmannskontoret

 

Møtebøker 1991-2010

Nei

 

 

2020

Kultur

 

Møtebøker 1996-2005

Nei

 

2018

2018

Sykkylven skulestyre

 

Møtebøker 1966-1993

 

 

2017

2017

Sykkylven barnehagenemnd

 

Møtebøker

Nei

 

 

 

Sykkylven forliksråd

 

Møtebøker 1936-2006

Nei

 

2019

2019

Velledalen skule

 

Møtebøker

Nei

 

 

 

Adm.utvalet

 

Møtebøker 1966-1999

 

 

 

 

Arb.miljø utvalet

 

1987 – 200?

Nei

 

 

 

Tilsettingsutvalet

1995 – 2001

Nei

 

 

 

Klientutval Helse

 

Møtebøker 1992-2004

Nei

 

 

 

Sykkylven skulestyre

 

Møtebøker 1972-1995

Nei

 

 2017

 2017

Sykkylven oppvekst og

oppl.utv.

 

Møtebøker 1996-2005

Nei

 

 2018

 2018

Bygn.råd -Teknisk etat

 

Møtebøker 1962-1994

Nei

Arkiv i 2. og 3.etasje på rådhus.

 

 

 

Teknisk styre

 

Møtebøker 1976-1994

 

Nei

Arkiv i 2. og 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk hovedutv.

 

Møtebøker 1996-2005

Nei

Arkiv i 2.og 3.etasje på rådhus

 

 

Plan & Miljøutval

 

Møtebøker 1995-2003

Nei

Arkiv i 2.og 3.etasje på rådhus

 

 

Brannstyre

 

Møtebøker 1984-1986

 

Møtebøker 1991-1993

Nei

Arkiv i 2. og 3. etasje på rådhus

 

 

 

 

 

 

 

Kulturstyre

 

Møtebøker 1980-1990

Nei

 

 

 

Kontaktutv. for idrett

 

Møtebøker

Nei

 

 

 

Oppvekst og miljøutval

 

Møtebøker

Nei

 

 

 

Helse og sosialutval

 

Møtebøker 1990-2005

Nei

 

 

 

Musikkskulestyret

 

Møtebøker 1977-1989

Nei

 

 

 

Postliste/kopibok

 

 

 

 

Sykkylven skulekontor

 

Postjournal 1975-1992

Nei

 

 2017

 2017

Rådmannskontoret

 

Postliste 1977-2007

Nei

 

 

 

Teknisk etat

 

Postjournal 1973-1989

Nei

 

 

 

Musikkskule

 

Postjournal 1977-1985

Nei

 

 

 

Helsestasjon

 

Postjournal 2000-2005

Nei

 

 

 

Sykkylven skulekontor

 

Kopibok 1971-1975

Nei

 

 2017

 2017

Planavdeling – Teknisk

 

Kopibok utgåande brev 1995-2003

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje på rådhus – må ordnast og listeførast

 

 

Teknisk etat

 

Kopibok utgåande

 brev 1995-2004

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje på rådhus – må ordnast og listeførast

 

 

Rådmannskontoret

 

Kopibok 1974-2007

Nei

 

 

 

Planavdeling – Teknisk

 

Postliste 1995-2003

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Postliste 1992-2002

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Kopibok 1978-1991

Nei

 

 

 

 

 

Musikkskule

 

Kopibok 1977-1985

Nei

 

 

 

Kulturstyre

 

Kopibok 1979-1989

 

 

 

Nei

 

 

 

Teknisk etat

 

 

 

 

Teknisk etat

 

Delegerte saker teknisk hovedutv. 1999-2004

Nei

I permar på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Delegerte saker bygn.råd – teknisk styre

 

1994 - 1997

Nei

I permar på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Tekniske etat

 

Delegerte vedtak 2005 - 2010

Nei

Boksar/permar på arkivrom 2 - Fellestenestene

 

 

Reguleringsplanar

 

 

 

 

Teknisk etat

 

Reguleringsplanar 1968 - 1980

Nei

Boksar på fjernarkiv – 2.etasje rådhus.

 

 

Teknisk etat

 

Reguleringsplanar 1966-2011

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Kommunedelplanar

? - 2005

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk etat

 

Kommunale bygg 1950 - 1996

 

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Bustadfelt

 

1969 - 1991

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Vassverk

 

1970 - 1987

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Private vegar/kommunale vega/industrivegar

 

1955 – 1990

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etase på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Veggrunn

 

1954 - 1994

Nei

Arivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Brannsaker

 

1948-2004

Nei

Arkivskap på arkiv i 3. etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Tilsyn brann

 

1967 – 2004

 

 

 

 

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Landbrukskontoret

 

Landbruksarkiv

Gnr/bnr

 

 

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Landbrukskontoret

 

Eigedomar med jordbruksareal – gardskart

 

Gnr/bnr

 

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Landbrukskontoret

 

Finansieringssaker landbruk

 

Gnr/bnr

 

Nei

I boksar på arkiv i 3.etasje på rådhu

 

 

Landbrukskontoret

 

Beitelag/samdrift

 

Gnr/bnr

Nei

Arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Kart

 

Nei

Arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

Teknisk etat

 

Jordskifte

 

 

Nei

I boksar, arkivskap på arkiv i 3.etasje på rådhus

 

 

 

Personregister

Arkivskapar

Ordna

Framdrift

Plan for utføring

Avlevere

Sykkylven ungdomsskule

 

Elevmapper

 f.1988 - 1995

Nei

 Ordna og fått avleveringsliste oktober 2017

2016/17

2017

Avlevert 06.02.2018

Sjå sak 16/1349 i ephorte.

Sykkylven ungdomsskule

 

Karakterprotokollar

Elevar f. 1963-1990

 

Nei

 

2016/17

2017

Sykkylven ungdomsskule

 

Vitnemålsprotokollar

Elevar f. 1964-1991

Nei

 

2016/17

2017

Personalmapper

 

Avslutta arb.forhold

 

Personalmapper

(Avslutta-arkivdel Pers)

 

 

Nei

Arkivrom 3 – fellestenestene

 

 

Arkivrom 1

Fellestenestene

 

 

Vik barnehage

 

Barnehagemapper

Nei

 

 

 

Helsestasjon

 

Helsekort

1974 – 1976

1977 - 1993

 

1994 - 2015

 

 

 

Ja

Ja

Nei

Serie frå 1974-1976 er levert til servicetorget

Listeført – må førast i godkjent liste frå IKA

Serie frå 1977 – 1987

og 1988 -1993 er avlevert.

Bestilt avleveringsliste

 OK - ferdig

 

Avlevert desember 2016 - sjå sak 16/1349

Avlevert august 2017 - sjå sak 16/1349

PPT

 

Klientarkiv

1987-2015

Nei

Må ordnast og listeførast

Har starta på dette

 2015/16

 2016

Barnevern

 

Barnemapper

Nei

Må ordnast og listeførast. Har starta på dette.

Barnevern - 1975 - 2004 - 25 boksar

2015/16

2016

Avlevert 25.08.2017

Sykk.sosialkontor

 

Sosialarkiv/klientarkiv 1970-2004

Ja

Er listeført

 

Avlevert 20.08.2015

Jordmor

 

Klientarkiv 2002-2015

Nei

Må ordnast og listeførast

 

 

Helsestasjon

 

Oversikt over fødte barn, liste- 1988 - 2015

Nei

Må ordnast og listeførast

 

 

Sørestranda skule

 

Elevmapper

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2016

 

Tandstad skule

 

Elevmapper

 

Nei

Må ordnast og listeførast

 

 

Psykisk helsetema

 

Klientarkiv

 

Nei

Må ordnast og listeførast

2016

 

Pleie og omsorg (Buas, heimtenestene, Bu- og Rehabiliteringstenestene

 

Morsmapper

 

Morsarkiv for institusjonane blir levert og ordna av sakshandsamar ved heimetenestene.

 

 

 

Laster...