Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og kommunale eigarskap

Det blir stadig meir vanleg med samarbeid over kommunegrensene. I mange av desse samarbeida blir det skapt offentlege arkiv, og det er då krav om at arkiva blir behandla og ivaretatt i tråd med arkivlova og forskrift om arkiv.

Riksarkivaren har i samarbeid med KS Bedrift og arkivfaglige miljø i kommunesektoren utarbeidd ei rettleiing for slike arkiv.

Arkiv i interkommunale samarbeid

Laster...